Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
podejmijmy duchową adopcję

“Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” nie jest adopcją prawną dziecka, lecz podjęciem duchowej opieki nad dzieckiem poczętym, którego życie jest zagrożone zabiciem w łonie matki. Adopcja taka wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy – czyli przez okres wzrostu dziecka w łonie matki. 

PRZYRZECZENIE

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……….,  

w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

  • jedna Tajemnica Różańca św.,
  • moje dobrowolne postanowienia,
  • modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.