III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która odbędzie się 6 czerwca 2020 w Krakowie Łagiewnikach.

Pielgrzymka jest adresowana przede wszystkim do rodzin, które przedwcześnie utraciły swoje dzieci, nienarodzone i narodzone, bez względu na wiek dziecka i okoliczności jego śmierci. Rodziny proszone są o przywiezienie ze sobą karty z imieniem swojego dziecka oraz świecę. Zmarłe dzieci pragniemy zawierzyć Bożemu Miłosierdziu.

Pielgrzymka rozpocznie się modlitwą Anioł Pański o godz. 12.00 w bazylice Bożego Miłosierdzia. Następnie zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Zająca. Pielgrzymkę zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia oraz aktem zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu.

Wszystkie rodziny przeżywające stratę dziecka, które w związku z aktualną pandemią nie będą mogły przyjechać, zachęcamy do łączności duchowej i uczestnictwa za pomocą internetu – TVMiłosierdzie (www.milosierdzie.pl oraz na kanale YouTube “sanktuariumbozegomil”).Istnieje również możliwość zapisania utraconego dziecka do Księgi Dzieci Utraconych na stronie internetowej www.du.milosierdzie.pl.

Koordynatorem pielgrzymki jest Ks. dr Janusz Kościelniak, posługujący od 2009 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W 2013 obronił doktorat w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej na podstawie pracy „Pastoralne aspekty koncepcji socjologii parafii ks. Franciszka Mirka (1893-1970)”.

Prowadził wykłady z Katolickiej Nauki Społecznej w Seminarium Ojców Reformatów w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest autorem kilku książek m.in „Elementarz Miłosierdzia”, „Elementarz dobrych rad jak mądrze iść przez świat”, „Single w Kościele”. „Powołani w pojedynkę”, „Jak walczyć z pokusą”, „Modlitewnik dla chorych i starszych”, „Błogosławmy dzieci”, „Kazania chrzcielne” i artykułów naukowych. Jest również cenzorem kościelnym.

Duszpasterstwem Rodziców Dzieci utraconych opiekuje się od kilku lat. Prowadził dwa razy rekolekcje dla Rodziców Dzieci utraconych. W każdym miesiącu odprawia Mszę św. z adoracją Najświętszego sakramentu dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka. Był współorganizatorem dwóch Pielgrzymek Rodziców Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia W Krakowie. Owocem pielgrzymki był również przygotowany na tę okazję Modlitewnik dla Rodziców Dzieci utraconych. Dekretem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego,  7 stycznia 2020r. został mianowany Duszpasterzem Rodzin Dzieci Utraconych w Archidiecezji Krakowskiej.