Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne

Osoby chcące posługiwać w parafialnej poradni życia małżeńskiego i rodzinnego zapraszamy do podjęcia nauki w Prymasowskim Studium Teologiczno-Pastoralnym w Gnieźnie