Modlitwa w intencji rodzin

MODLITWA ZA RODZINY

 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi.

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.

Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna,

Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty,

i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem

życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków

ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie

dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa

okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości

i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem

Świętej Rodziny z Nazaretu –

 ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem

na wieki wieków.

Amen