Życzenia

On jest naszym pokojem. On wyprowadził jedność w rozdartą ludzkość, ponieważ usunął mur, który ją odgradzał i dzielił. On w swoim ciele pozbawił mocy Prawo z jego przepisami i nakazami. Przywrócił pokój, tworząc w swojej osobie z dwóch nieprzyjaznych stron jednego nowego człowieka. Obydwie strony, złączywszy w jedno ciało, przez krzyż pojednał z Bogiem i w sobie położył kres wrogości. A przyszedłszy ogłosił ewangelię pokoju wam, będącym daleko, oraz pokój tym, co są blisko. Ef 2, 14-17

Ewangelia objawiona na krzyżu – Bóg pozwolił, by zderzenie wszelkich wrogości Go zniszczyło – ręce przebite gwoźdźmi połączyły wszystkie wielkie przeciwieństwa tego świata. Zły i dobry łotr, materia i duch, grzeszność i świętość, ziemia i niebo. Chrystus przyniósł pokój – pojednał ludzi między sobą, jak i ludzi z Bogiem.

Życie zniweczone przez śmierć ponownie się zbudziło!

Na przeszkodzie staje nasze małe ego, które podpowiada, że to niemożliwe. Pojawia się pokusa wyparcia, kapitulacji przed Bożą obecnością oraz przed naszym prawdziwym przeznaczeniem. Uciekamy od zmartwychwstania tak jak kobiety, które ogarnęło drżenie i zdumienie. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały (por. Mk 16, 8)

Kochani, nie bójcie się!

W świecie, w którym żyjemy – ja jestem tym, jakim widzą mnie inni. Jednak prawdziwie być i stawać się mogę jedynie przed Bogiem. Ten kto nie żyje w osobistej relacji z Bogiem, pozostaje poniekąd kimś innym, niż założył to Stwórca. Jedynie łączność z Nim pozwala doświadczyć prawdziwego pokoju. Autentyczne życie religijne – w relacji z Bogiem – polega na tym, by zmierzać do tego, kim już jesteśmy.  

Życzymy Wam, 
by zrozumienie żywego Jezusa Chrystusa pozwoliło przemieniać Wasze myślenie. Bóg najpierw dotyka serca, stopniowo oddala lęki, sprawia, że światłość przezwycięża ciemności. Stajemy w zachwycie i niezrozumieniu, lecz przepełnieni pokojem, że wszystko jest w ręku Boga. Jezus zna tylko tę śmierć, po której następuje zmartwychwstanie – On przyniósł nam nowe życie. I choć czasem nowość może budzić w nas przerażenie, bo chcielibyśmy nadal po swojemu, to jednak Jego przyjście wszystko zmienia. Nie bójcie się – Chrystus mówi JA JESTEM! 

 

Niech Zmartwychwstały obdarza Was swoim błogosławieństwem +  

Z darem modlitwy

Ks. Hubert Wiśniewski

Teresa Niewiadomska