Modlitwy

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”

Ewangelia wg św. Mateusza 7, 7-8

Modlitwa miłości

Panie, pozwól mi doświadczyć Ciebie w miłości mojego współmałżonka, usłyszeć Ciebie w jego słowie, poczuć Twoją delikatność w jego delikatnym  geście, dotyku, pieszczocie. Pragnę odczuć Twoją bliskość, obecność by Ciebie nasz Panie wielbić w moim współmałżonku. Panie, niech również mój współmałżonek doświadczy Twojej Miłości, uzdolnij mnie, aby przez moją miłość mógł on odczuć, że Ty go Panie kochasz! Niech nasze małżeńskie życie  stanie się wypełnieniem Twojej świętej woli. Prosimy Cię pomóż nam uobecniać w naszej miłości Twoją bezgraniczną miłość, naucz jak przyczyniać się dla dobra ukochanej osoby, jak stać się w pełni dla niej darem i obdarowanie z jej strony przyjąć. Zabierz serca kamienne i daj nam serca z ciała, serca, które słuchają i współodczuwają, które akceptują swoje słabości i wady, które przebaczają i okazują miłosierdzie. Amen 


Modlitwa o pojednanie w małżeństwie 

Kochany Ojcze!

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przy¬wrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen


Modlitwa o trzeźwość

za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego
patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce

Święty Maksymilianie,
który tyle razy przypominałeś,
że szatan przy pomocy alkoholu
zabiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych,
miej nas w swojej opiece.
Poświęcając się dla drugiego człowieka,
pokazałeś jak wielką wartość ma życie ludzkie.
Ciebie więc Kościół w Polsce
chce uznawać za Patrona Trzeźwości.
Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyście ślubował
walkę z pijaństwem.
Pomóż nam skutecznie zachęcać bliźnich
do życia w trzeźwości.
Amen


Modlitwa błogosławieństwa dzieci

Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwą drogę.
Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,
aby cię trzymać w swoich ramionach i cię ochraniać.
Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,
aby cię zachować od ciosów złych ludzi.
Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,
aby cię pochwycić, gdy upadniesz i wyciągnąć cię z matni.
Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,
aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.
Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,
aby cię obronić, gdy inni atakują.
Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,
aby ci błogosławić.
Tak niech ci błogosławi dobry Bóg.
Amen


Modlitwa za wnuki

za wstawiennictwem świętych Joachima i Anny

Święci Joachimie i Anno!
Cieszycie się chwałą nieba,
ale już tu, na ziemi, mogliście radować się oglądaniem
najpiękniejszej z niewiast – Maryi, Waszej Córki
i mogliście być świadkami dzieciństwa
i wzrastania Boga-Człowieka – Jezusa, Waszego Wnuka.
Proszę Was, święci Joachimie i Anno,
módlcie się za moich wnuków,
aby wzrastali w łasce u Boga i ludzi,
aby nigdy nie odstąpili od wiary,
aby kiedyś mogli zająć przygotowane dla nich
miejsce w domu Ojca.
Amen