Narzeczeni

„Narzeczeństwo jest czasem poważnej pracy nad miłością: pracy wspólnej, zaangażowanej, zmierzającej do głębi. Jest to czas stopniowego odkrywania siebie nawzajem: mężczyzna uczy się kobiety, poznając tę konkretną kobietę, zaś kobieta uczy się mężczyzny, poznając tego konkretnego mężczyznę. Jest to piękny trud, którego wymaga sama miłość”.

Papież FRANCISZEK

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa


Przygotowanie dalsze polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. 
Proces ten rozpoczyna się już w dzieciństwie, a następnie kontynuowany jest na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. 
Składa się na nie przygotowanie w rodzinie, w szkole, przez katechizację oraz w grupach rówieśniczych.
Przygotowanie bliższe dotyczy młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej. 
Ma to być rodzaj katechumenatu przed narzeczeństwem i przed zawarciem małżeństwa. 
Jego zadaniem jest: 
- pogłębienie nauk o małżeństwie i rodzinie; uwrażliwienie na fałszywe teorie w tych dziedzinach;  
- przysposobienie do międzyosobowego życia w małżeństwie i w rodzinie; 
- pogłębienie życia wspólnotowo-liturgicznego.
Przygotowanie bezpośrednie obejmuje: 
- spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem, podczas którego ustalone zostaną terminy katechez dla 
narzeczonych, spotkań w poradni rodzinnej, udziału w dniu skupienia i rozmowy sprawdzającej wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny;
- co najmniej trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego;
- spowiedź przedślubną;
- rozmowę dotyczącą wiedzy religijnej narzeczonych.

Katechezy dla narzeczonych 

Chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński warto się właściwie przygotować – żeby decyzja była świadoma i dobrowolna. Nauki przedmałżeńskie są tzw. przygotowaniem bezpośrednim do zawarcia sakramentu małżeństwa i stwarzają okazję do pogłębienia relacji między narzeczonymi oraz pomiędzy narzeczonymi a Bogiem.

ZAPISY narzeczeni.archidiecezja.pl

Miejsca katechez w archidiecezji gnieźnieńskiej

Weekend dla narzeczonych

Zapraszamy narzeczonych, którzy chcieliby pogłębić swoje relacje, umocnić więź oraz wspólnie się pomodlić.

Weekend jest przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa – prowadzą go małżeństwa i księża, którzy podzielą się swoim doświadczeniem wiary.

Zobacz więcej

Dokumenty i formalności 

– Dowód osobisty
– Świadectwo chrztu i bierzmowania 
– Zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej 
– Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

Ślub konkordatowy  

Od lipca 1998 roku, czyli po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską, zawarcie związku małżeńskiego w Kościele katolickim niesie ze sobą skutki cywilne – narzeczeni zostają małżeństwem zgodnie z polskim prawem.

Więcej informacji

Modlitwa o dobrą żonę  

Panie Boże, Ojcze niebieski, Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich „opuści ojca i matkę”, by przez Sakrament Małżeństwa stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym był dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego.
Pomóż mi Boże, bym ze wszystkich sił starał się o to, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.
Matko Boska, Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życiem. Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga za swoją przyczyną to, o co proszę. Amen

Modlitwa o dobrego męża  

Ojcze niebieski, Boże mój, który w naturze kobiety ukryłeś wzniosłą możność macierzyństwa, oddaję się pokornie w służbę Twoim nieznanym zamiarom. Jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, to już teraz polecam Twej opiece tego, z którym połączę moje życie w świętym Sakramencie Małżeństwa. Obdarzaj go łaską, by był religijny, prawy i dobry. Strzeż go i broń od złego, aby był opanowany i czysty, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.
Zachowaj także mnie w dziewiczej czystości, uczciwą bez zarozumiałości, radosną bez lekkomyślności. Spraw, byśmy się spotkali i poznali, że nas dla siebie przeznaczasz. Zasiej ziarno dobrej miłości w nasze serca, by nasz dom był bogaty w Twoje błogosławieństwo.
Maryjo, Matko moja! Tobie powierzam z dziecięcą szczerością wszystkie moje tajemnice, Tyś Matką pięknej miłości! Ucz mnie tak żyć i postępować, bym mężczyźnie, którego pokocham, była pomocą, a nie przeszkodą w drodze do Boga. Ty wiesz, jak jestem słaba i jak bardzo potrzebuję Twojej nieustającej pomocy. Uproś mi siłę, wierność i mądrość serca. Broń mnie od złego swoją opieką. Tobie oddaję z ufnością i radością moje życie. Amen