Rok „Rodzina Amoris Laetitia”


Zakończenie Roku „Rodzina Amoris Laetitia

śledź na bieżąco na EWTN Polska


19 marca 2021 roku papież Franciszek zainaugurował specjalny Rok „Rodzina Amoris Laetitia, który zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin – 26 czerwca 2022 roku w Rzymie.

Doświadczenie pandemii uwydatniło centralną rolę rodziny jako Kościoła domowego oraz znaczenie więzi wspólnotowych między rodzinami, które czynią z Kościoła autentyczną „rodzinę rodzin” (AL 87). Rodzina bowiem – jak zauważa papież – zasługuje na rok obchodów, aby mogła znaleźć się w centrum zaangażowania oraz troski w każdej rzeczywistości duszpasterskiej i kościelnej. Celem tego Roku jest dotarcie do każdej rodziny na całym świecie poprzez propozycje duchowe, duszpasterskie i kulturalne, które mogą być realizowane w parafiach, diecezjach, ruchach kościelnych, stowarzyszeniach rodzinnych oraz na uniwersytetach.

Stwarza to okazję do odnowy duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz znalezienia nowych form towarzyszenia w kontekście wyzwań współczesności, zmian antropologiczno-kulturowych oraz postępującej laicyzacji społeczeństwa. Daje możliwość stworzenia propozycji duchowych, duszpasterskich i kulturalnych, które mogą być realizowane w parafiach, diecezjach, ruchach kościelnych, stowarzyszeniach rodzinnych oraz na uniwersytetach. 

Główne cele Roku jakie zakłada papież: 

1. Rozpowszechniajcie treść adhortacji Amoris Laetitia, aby „ludzie doświadczali Ewangelii rodziny jako radości, która napełnia serca i życie” (AL 200). Rodzina, która odkrywa i przeżywa radość z posiadania daru i bycia darem dla Kościoła oraz społeczeństwa, „może stać się światłem w ciemnościach świata” (AL 66) – a dzisiejszy świat z pewnością potrzebuje tego światła!
2. Głoście, że sakrament małżeństwa jest darem i zawiera w sobie przemieniającą moc ludzkiej miłości. W tym celu konieczne jest, aby pasterze i rodziny szli razem w poczuciu współodpowiedzialności oraz duszpasterskiej komplementarności między różnymi powołaniami w Kościele (por. AL 203).
3. Umożliwcie rodzinom bycie aktywnymi uczestnikami duszpasterstwa rodzinnego. W tym celu potrzebny jest „wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny w rodzinie” (AL 200).
4. Uświadamiajcie młodzieży, jak ważna jest formacja o prawdzie miłości i darze z siebie, poprzez inicjatywy dedykowane szczególnie ludziom młodym.
5. Poszerzajcie wizję i zakres apostolatu rodzinnego, podkreślając podejście przekrojowe, obejmujące małżeństwa, dzieci, młodzież i osoby starsze, uwzględniając współczesną sytuację niestabilności wielu rodzin.

Rok Rodzina AL pismo przewodnie

Propozycje i wskazówki

Kalendarium

Broszura informacyjna w języku angielskim


Spotkania papieża z małżeństwami

Filmiki i katechezy do wykorzystania duszpasterskiego

Spotkanie 1materiały formacyjne
Spotkanie 2materiały formacyjne
Spotkanie 3materiały formacyjne
Spotkanie 4materiały formacyjne
Spotkanie 5materiały formacyjne
Spotkanie 6materiały formacyjne
Spotkanie 7materiały formacyjne
Spotkanie 8materiały formacyjne
Spotkanie 9materiały formacyjne
Spotkanie 10materiały formacyjneMODLITWA na X Światowe Spotkanie Rodzin

treść modlitwy


RÓŻANIEC DLA NARZECZONYCH

treść rozważań


PIĘKNO MAŁŻEŃSTWA

treść papieskiego rozważania


WYTYCZNE PASTORALNE KEP

treść wytycznych


AMORIS LAETITIA

treść dokumentu