Rok „Rodzina Amoris Laetitia”


19 marca 2021 roku papież Franciszek zainaugurował specjalny Rok „Rodzina Amoris Laetitia, który zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin – 26 czerwca 2022 roku w Rzymie.

Doświadczenie pandemii uwydatniło centralną rolę rodziny jako Kościoła domowego oraz znaczenie więzi wspólnotowych między rodzinami, które czynią z Kościoła autentyczną „rodzinę rodzin” (AL 87). Rodzina bowiem – jak zauważa papież – zasługuje na rok obchodów, aby mogła znaleźć się w centrum zaangażowania oraz troski w każdej rzeczywistości duszpasterskiej i kościelnej. Celem tego Roku jest dotarcie do każdej rodziny na całym świecie poprzez propozycje duchowe, duszpasterskie i kulturalne, które mogą być realizowane w parafiach, diecezjach, ruchach kościelnych, stowarzyszeniach rodzinnych oraz na uniwersytetach.

Stwarza to okazję do odnowy duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz znalezienia nowych form towarzyszenia w kontekście wyzwań współczesności, zmian antropologiczno-kulturowych oraz postępującej laicyzacji społeczeństwa. Daje możliwość stworzenia propozycji duchowych, duszpasterskich i kulturalnych, które mogą być realizowane w parafiach, diecezjach, ruchach kościelnych, stowarzyszeniach rodzinnych oraz na uniwersytetach. 

Główne cele Roku jakie zakłada papież: 

1. Rozpowszechniajcie treść adhortacji Amoris Laetitia, aby „ludzie doświadczali Ewangelii rodziny jako radości, która napełnia serca i życie” (AL 200). Rodzina, która odkrywa i przeżywa radość z posiadania daru i bycia darem dla Kościoła oraz społeczeństwa, „może stać się światłem w ciemnościach świata” (AL 66) – a dzisiejszy świat z pewnością potrzebuje tego światła!
2. Głoście, że sakrament małżeństwa jest darem i zawiera w sobie przemieniającą moc ludzkiej miłości. W tym celu konieczne jest, aby pasterze i rodziny szli razem w poczuciu współodpowiedzialności oraz duszpasterskiej komplementarności między różnymi powołaniami w Kościele (por. AL 203).
3. Umożliwcie rodzinom bycie aktywnymi uczestnikami duszpasterstwa rodzinnego. W tym celu potrzebny jest „wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny w rodzinie” (AL 200).
4. Uświadamiajcie młodzieży, jak ważna jest formacja o prawdzie miłości i darze z siebie, poprzez inicjatywy dedykowane szczególnie ludziom młodym.
5. Poszerzajcie wizję i zakres apostolatu rodzinnego, podkreślając podejście przekrojowe, obejmujące małżeństwa, dzieci, młodzież i osoby starsze, uwzględniając współczesną sytuację niestabilności wielu rodzin.

Rok Rodzina AL pismo przewodnie

Propozycje i wskazówki

Kalendarium

Broszura informacyjna w języku angielskim

Spotkania papieża z małżeństwami

Spotkanie 1film materiały formacyjne
Spotkanie 2materiały w wersji angielskiej
Spotkanie 3materiały w wersji angielskiej

Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin

Rozważania różańcowe dla narzeczonych
w świetle Amoris laetitia


Narzeczeni – do grudnia 2021 roku – będą mogli otrzymać odpust odmawiając różaniec i jednocześnie spełniając zwykłe warunki otrzymania odpustu 
(spowiedź sakramentalna, komunia święta oraz modlitwa w intencjach
Ojca Świętego: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo)